петък, 23 януари 2009 г.

ДИСКУСИЯ : " Българско певческо канарче "

Автор: Г-н Г.Каров
Под местно пойно канарче,което ние наричаме “Орфей”,аз разбирам:
1. Птица, която има определени гласови качества, характерен тембър,постановка,техника на пеене и някакви външни белези.
2. Определен репертоар или стандартна песен,която се формира от показаните певчески качества и наклонност на птицата.
Ние трябва да сме наясно какво точно искаме от нашите птици.Стара е българската традиция към песента на славея и различните пойни птици, които огласят нашата природа. При създаването на певческите породи, като първоучител се сочи славея, но виждате, че от тази песен са останали бегли следи.Навсякъде преобла-дават роладите – в малиноа роленде,тьокенрол,белрол и самото клокенде е дълбока водна ролада.При харцера – холрол,вассеррол и клингелрол,флюйтенрол и т.н.,навсякъде има разнообразна ролада. Всъщност тя се среща и в славея.Всичко това ни подсказва,че канарът е силно зависим от нея,а нашето голямо желание е тя да бъде елиминирана от репертоара на птиците.
Ако сте проследили месечния бюлетин на дружеството, в една от темите аз разглеждам този въпрос.Там посочвам като средство вкарване на дива кръв в канарите, за да се разгради вродената канарена песен.
За нашите условия, органелът може да свърши най-добра работа в тази насока.Дивата птица е предразположена да пее при всички условия – волиерно и в малък кафез. Хибридът,поставен в компания с щиглец и конопка, сформира приятна песен.Грижите и вниманието,обаче трябва да бъдат насочени към второ и евентуално трето поколение. Новата птица ще има различни темброви качества и възможности да имитира дивите птици. Ще има и нови външни белези.
За тази цел направих един експериментален запис,в който включих фрагменти от песента на 7 птици – южен славей,чучулига,синигер,авлига,коприварче,кос и поен дрозд.Това са птици с различен тембър и изпълняват своята песен в различно темпо.Моята цел е да установя кои фрагменти от песента ще допаднат на новите птици, за да оформят своя репертоар.Въз основа на показаните тази година резултати, догодина,ако е рекъл господ, ще направя нов запис,след който ще следва продължителен процес на селекция.
Надявам се, че птиците ще покажат някакви вродени качества,но без обучение няма да се получи резултата, който всички ние желаем.
Направил съм схема,която не дава възможност да се получи отклонение от хибридната птица. Това са кратки обяснения по този въпрос, което представлява лично мое мнение.
Искам да изкажа благодарност към Николай Кацаров, който ми предостави птици от 3 линии второ и трето поколение.В тази насока работят още Георги Урумов от Пловдив, Никола Нанчев от Търговище и други. Така с общи усилия ще постигнем желаните резултати.
Когато провеждаме някакво състезание, трябва да имаме птици с еднакви качества.Тогава може да се говори за справедливи оценки.В противен случай, подготвеният запис няма да има покритие, защото всеки разполага с различни канари.Поради тези съображения, певческите породи имат различна стандартна песен и съответната оценка.
Не случайно специалистите обявяват харц-ролера като певец без конкуренция,защото тази певческа раса запазва стила и начина на пеене без да бъде обучаван.Може да получи І награда на конкурс в резултат само на добра селекция.Може да съжителства с други канари,но не променя своята песен.
Разбирам вашите жела-ния и голям ентусиазъм, които приветствам.
P.S.Разяснение на редактора:
Птиците се подлагат на рехибридизация,за да се избегне поглъщателното кръстосване.
Дотук аз разгледах въпроса за създаване на местно пойно канарче, като използваме плодния хибрид от органел.По този въпрос ще дам някои обяснения.Представих снимки на дивата птица, хибриди – F1, F2 и F3.Получиха се много интересни реакции.Някои любители погледнаха с насмешка, други се разтревожиха да не би да се получи някакъв резултат, трети ронеха сълзи, че всичко това може да отклони любителя от неговата целенасочена дейност.Намериха се, обаче, хора, които се заеха с тази идея и резултатите не закъсняха. Тази година Георги Урумов представи на конкурса в Пловдив птица – второ поколение от органел, която прекрасно изпълни подготвения репертоар.Аз, използвайки тези птици, също получих много добри резултати.Най-важното от всичко това е, че поставихме на масата певчески материал за работа.Тази година затваряме схемата, както следва:
F1 хибрид Х мъжки F3
Органел
F2 женски Х мъжки F3
F2 женски Х мъжки F2
F1 хибрид женски Х мъжки F2
F3 женски Х мъжки F2
Заслужава да се замислим за проме-ните, които са настъпили в цвета и фигурата на канарите.В момента съществуват 371 вида цветни канари и около 25 фигурно-стойкови. В замяна на това имаме само 3 певчески породи.Първата певческа порода тимбрадо е създадена преди 300 години, в 1700-та година.Въпреки това, тя е призната последна от световната организация.През 1850 г. се явява харцера, а през 1870 г. – малиноа ватерслагер.Това показва каква трудност представлява да се промени паметта и възпроизвеждането на зву-ка на птиците.Трите певчески породи се различават по тембъра, динами-ката и темпото на изпълнение.Извън това и трите породи имат характерни особености, които и днес пораждат спорове, дават се различни тълкува-ния.Например, как се е получило пеенето на харцера със затворена човка, водното меко изпълнение на малиноа или тракащото насечено пеене на тимбрадо.Това са въпроси, които навярно занимават всеки.Човешките усилия не са престанали да работят в тази насока.Така, през 1975 г. се появява канарът, наречен тиролски славей. 30-те години на 9
миналия век една група специалисти от Германия, Белгия и Италия създават фиуме, 1920 г. се явява еделролер, 1950 г. – смет, същата година – американски певец.Както виждате, всеки дава наименования на своите певчески канари, но те не получават признание от световната организация, където специална комисия се занимава с това.Те прос-ледяват ансамбловите изпълнения, характерните белези, запазването на песента и много други показатели.Всичко това не го казвам, за да обезсърча нашите скромни желания.Напротив, канарчето “Орфей” трябва да се появи,за да възнагради нашите усилия и да открие нов клас в местните певчески конкурси.

Няма коментари:

Публикуване на коментар