понеделник, 19 януари 2009 г.

Канарчета - ПЕВЦИ - II част автор : Г-н Г.Каров

Понеже разглеждаме въпроса за ансамбловото пеене,тук е моментът да обясня,че познанията,вкусът и интелектът на любителя най-добре се разкриват в ансамбловото пеене на неговите канари.При певческите конкурси птиците се представят в ансамбъл от 4 птици/щам/,а при други случаи могат да се прослушат и повече.За да се получи добър ансамбъл,гласовете трябва да бъдат изравнени по сила и тембър.Допускат се малки темброви отклонения. Всякакъв стремеж към солистични прояви извън стандарта трябва да се прекъсне навреме.Никой глас не трябва да се налага,всичко трябва да е добре балансирано.Обикновено при ансамбъла първо започва да пее една птица, след което към нея се присъединяват и останалите.Птицата, която дава тон на другите има много важна задача - тя създава необходимото настроение и спокойствие.Подбраните певци за ансамбъла не е необходимо да бъдат виртуози,а дисциплинирани,ревностни изпълнители. При конкурсите, птиците,които ще се състезават,трябва да бъдат млади,с един щам на
пеене.При ансамбъла не се допуска разнородна песен.Ако разгледаме установения стан-
дарт,ще видим, че определените мотиви и техните свързващи елементи имат различно
движение,ритъм и темпо.Точно от това идва красотата на ансамбъла.Например при харцера - ако едната птица пее холрол,който има известна продължителност,на този фон друга
птица изпълнява флюйтен,където има движение;трета птица изпълнява клингел,което представлява високи камбанки, а четвъртата - кнор и шокел - кнорът дава известен цвят,а
шокелът - изменение в темпото.Представете си каква интересна и красива хармония се получава.Някоя от птиците може за момент да дублира друга,с което ще подсили нейната партия.
При малиноа могат да се явят следните хармонични движения.Един канар изпълнява клокенде - ниско,водно клокочене,друг - сталтонен - метални звуци,трети - флюйтенрол,а четвърти - тьокен.Имайки предвид,че при малиноа се използват свързващите глисанди, тембристо вибрато,а при някои мотиви и двойни тонове,хармонията има плътно звучене. Птиците, които ще бъдат използвани за ансамблово изпълнение,ще трябва отрано да пеят заедно,за да могат да се вслушват и привикнат с останалите гласове.Всеки прибавен допълнително глас внася смут и за известно време разваля постигнатото.Много важен момент при ансамбловото пеене е подреждането на кафезите да става според тембъра на птиците - тези,които пеят по-ниско,трябва да се поставят в долната част,основата на ансамбъла,а по-високо пеещите по-нагоре.При това разположение движението на гласовете и звучността са по-добри.Имайте предвид, че птицата свиква с гласа,който чува отгоре или отдолу.При едно разместване,ансамбълът се нарушава.Птиците се изнервят и резултатът е лош.При ансамбловото пеене се проследява и общата звучност,за което се присъждат допълнително 3 точки.Допълнителните точки са гордост за всеки любител.Най-голямата слабост на българските канаровъди /с малки изключения/ е именно ансамбловото пеене на канарите.Друга голяма слабост е непознаването функцията на певческия кафез.Някои любители се явяват на конкурси с кафези,чиито размери са тяхно изобретение.Въпросът с певческия кафез има важно, първостепенно значение.Това е мястото,в което птицата се обучава и представя на конкурси.Малкият певчески кафез има за цел да концентрира вниманието на птицата и да я предразположи към пеене.Птиците престояват в певческия кафез до завършването на конкурса,след което се прехвърлят във волиера,за да могат свободно да летят.Певческият кафез не трябва да бъде постоянно жилище на птиците,тъй като там те се обездвижват и са предразположени към затлъстяване.Размерите на певчес-
кия кафез не са произволни,а резултат на добро и дълго обмисляне.Преди утвърждаването на певческия кафез са използвани много модели.Има запазени стари кафези,които са затворени отвсякъде и имат само една решетка отпред.Белгийските любители за първи път използват отворен отвсякъде кафез.Те образували две различни федерации - федерация на любителите на затворени кафези,със свои център - гр.Анверс и другата федерация - на любителите на отворени кафези с център гр.Ганд.
Във Франция съществува един много стар модел кафез,който е известен като модел №2. Той е с по-големи размери от белгийския.След много дискусии се стигнало до окончателно
решение за певческия кафез,който трябвало да бъде дървен,боядисан,лакиран или полиран.Тези спорове продължили повече от 20 години. На 20.ХІ.1976 г. техническият комитет на Франция и белгийската федерация най-после дали официално становище за един модел, който е комбинация между стария френски модел №2 и един от белгийските модели.Размерите на този кафез са: 16 см ширина, 20 см височина и 24,5 см дълбочина.Той се е наложил и е доказал своите добри резултати.Сами виждате каква дълга история има
певческият кафез.
А сега искам да ви запозная с провеждането на певческите конкурси в някои страни.Ето какво ни разказва Вилхелм Клус - немски специалист.Неговите впечатления са следните: германецът обича скромната,обикновена птица,която го радва със своето хубаво,тихо пеене,
като не държи на нейната окраска.Англичанинът е равнодушен към песните - за него най-важно е блестящата окраска.Французинът пък съчетава двете качества - той обича
мелодичната песен,но държи и на хубавата външност на птицата.До 40-те години на миналия век фламандецът се е придържал по-скоро към възгледите на французина. По-нататък г-н Клус казва: “Присъствах на подготовката и провеждането на певческо състезание в Белгия.В определения час и ден птицевъдите любители донасят своите канарчета в залата, където се провежда състезанието.Там птиците се поставят в
принадлежащи на съюза кафези.Тези кафези са затворени, с изключение на лицевата страна.Птиците получават храна за 8 дни,след което и лицевата страна се закрива с хартия, така че светлина прониква само отгоре,без да се виждат птиците.Съдиите прослушват канарите през тези 8 дни,колкото пъти им е възможно и водят своите бележки,за да ги оповестят на определения ден.Те не знаят кои птици са прослушвали.Междувременно вниманието на птиците не е било отвличано от нищо и съдиите са чували техните
най-хубави песни.Този начин на прослушване е много целесъобразен,тъй като ватерслатер не е музикален автомат,който пее по команда,а са му необходими няколко дни,за да свикне
на дадено място и да може да изпее своите най-хубави песни.От тук се вижда, че белгийците насочват вниманието си изцяло към песента.”
Роланд дос Сантос описва конкурсите така: “Всеки клуб на малиноа организира ежегодно конкурс.Любителите, които живеят наблизо,занасят птиците си в събота.Те са поставени в
кафези,които са еднакви и са номерирани.След това всички птици се настаняват в тъмна стая и в понеделник един съдия идва в съседна стая,заедно с един член от клуба,който няма да участвува в конкурса.Той минава и подрежда птиците 4 х 4.Канарите трябва да пеят 20 минути.Съдията записва всичко в певческия фиш и после връща 4-те канара и донася следващите.Прослушва около 80 канара на ден.Съдията е избран от всички членове на
дружеството.Той няма право да съди свои птици.И така с номера върху кафезите нито съдията,нито члена от клуба знаят името на собственика на канарите.Така не е възможно да има нередности или тенденциозно съдийство.Честно и почтено всички птици имат еднакъв шанс.Следващата неделя - 8 дни по-късно се обявяват резултатите и собствениците идват да приберат своите птици.А на тези,които живеят далече,се изпращат в специални кафези с влак,като клубът поема транспортните разноски.”
На няколко пъти се опитахме да приложим някои от тези начини за провеждане на конкурси в България,но опитите претърпяха неуспех.От няколко години проследяваме конкурси,на които се представят безпородни канари.Всеки обявява своя канар за
власотински,цариградски.Колеги от Бургас изнесоха информация как трябва да пее местното канарче,наречено “Орфей”.Според тях,то трябва да изпълнява славей,чучулига, синигер,козодой и да пее безспирно.Дори направиха певчески фиш със съответните оценки.
Всичко това е много наивно,тъй като още го няма местното канарче,а говорим за стандарт на песента му и оценки.Отново се намираме в задънена улица.А сега да проследим развитието на песента.Никога досега не съм запазвал певци,за да проследя развитието и запазването на песента.От няколко години работя върху това и вече имам представа докъде стига резултатът.Две години създавам птици с богат славеев репертоар /говоря за безпородни птици/.Опитах се да използвам тези канари за учители,разбира се за кратък период от време,просто да дадат направление.Тъй като,ако се обучава една птица на запис с 20 мелодии,тя ще възприеме в най-добрия случай 15 от тях.От този учител с 15 мелодии малките ще възприемат 10.Така постепенно репертоарът обеднява.Постепенно тези прекрасни канари в периода на размножаването започнаха да усилват гласовете, да наблягат на високите тонове и да повтарят по-лесните строфи и то без да слушат обаждането на женските.Тази възбуденост се яви от обаждането на малките мъжки канарчета,които те трябваше да обучават.Така нежната и богата песен загрубя.Направих опит да прекъсна този критичен за песента период с изкуствено предизвикване на линеене,посредством непрекъснато преместване на кафеза от едно място на друго,намаляване на храната,затъмняване, волиерно летене, предозиране с витамини.С тези прийоми силата на песента намалява,но след известно време песента обеднява,забравеното се изпълнява по друг начин,а полученият през този период брак остава.Всичко това идва да покаже,че безпородният канар трудно може да задържи неприсъщата за него славеева песен.Ако се отдели в самостоятелно помещение единичния певец и се продължи работата с него,може да се запази песента за известен период.Но щом чуе обаждането на друга птица,отрицателните процеси протичат много бързо.В същност това е съвсем нормално.В размножителния период и славея пее възбудено и силно,дори репертоарът му обеднява.Но щом се заеме с педагогическата си дейност да обучава малките,песента му става нежна, мелодична,възвръща своя блясък.Разликата се състои в това, че той изпълнява своята песен,а нашите канари - неприсъща за тях.До тези изводи са стигнали създателите на певческите раси.
Най-добрият имитатор на славея остава хибридът.За истинските любители на славеевата песен,които отглеждат в дома си славей,хибридът запълва паузата,когато славеят престане да пее.Това се отнася особено за хибрида от конопка,който с глас и тембър се доближава най-много до славея.
Хибридизацията е една обширна и много увлекателна тема,която ангажира вниманието на голям брой любители.Тя ни свързва с природата,а изненадите, които ни се поднасят, създават голяма радост.Получават се хибриди с канари,а и хибриди между диви птици. Искам отново да се върна към певческите раси,за да направя едно важно допълнение.Аз споменах, че създадените певчески раси разкриват дори национални особености,те имат
различен гласов регистър и тембър.Най-добре е да използваме определените означения при човешкия глас.Най-ниският мъжки глас е бас,средният - баритон,а високият е тенор.При певческите породи най-ниските басови партии можем да търсим при харцера,средните баритонови - при малиноа а високите тенорови - при тимбрадо.Както при човека,така и при птиците не всеки мелодичен откъс допада на гласовите дадености.Различният репертоар на
трите певчески породи,различният тембър,темпо на изпълнение и технически възможности напълно задоволяват и най-изтънчените вкусове на човека за индивидуално и ансамблово изпълнение.
Къде можем да поставим българския любител, който непрекъснато търси нещо, което отдавна е открито,лута се,блуждае.След като се съобразявам с тези национални особености,
отново ще се върна към хибридите,защото обичаме да гоним дивото.Това лято слушах хибрид на флор с канарка.Направи ми впечатление,че птицата не е обучавана,а изпълняваше много интересни неща - а както знаем,флорът има беден репертоар.Това показва какво изменение на песента настъпва вследствие на хибридизацията и какво влияние оказва съчетавенето на качествата и възможностите на питомната и на дивата птица.Това обединяване на генен материал променя гласа,фигурата и оперението,стила на пеене.Всичко това ме накара да ви предложа при създаването на местно канарче да използваме плодния хибрид от органел,кръстосан с канарчето малиноа.Получава се следната схема:
Мъжки хибрид с женска малиноа,
Женски хибрид с мъжки малиноа.
Резултатите от ІІ и ІІІ поколение са много добри, разбира се при съответната селекция. Използвам кръстоската с малиноа,защото тази порода доказа голямата си склонност да имитира славей и други горски птици с тембъра си ще повлияе на дивата птица.При това положение може да се говори за наличен материал,стил на пеене,фигура и оперение.Всичко това е необходимо,защото,ако постигнем някакъв резултат,трябва да се посочи как е получен.За да се разкрият качествата,трябва да има наличност от много птици ІІро и ІІІто поколение.Едва тогава може да се говори за подготовка на стандартна песен.За някого това може да се вижда смешно,но на конкурса преди около 20 години Илия Попарков
/канаровъд от София/ представи два хибрида от органел ІІро поколение,обучавани на южен славей и горска чучулига.Птиците направиха огромно впечатление и спечелиха първо място.Изключително желание за пеене, хубави гласове и богат репертоар.Така че рецептата е изпитана.За да се даде правилна посока на желанията и възможностите на любителите е необходимо да се направи план за работа.Използвайки опита на създателите на певческите породи,може да се направи следния анализ.Известно е,че запаметяващите възможности на певческите породи са 13-14 мелодии.Както знаем,това е проследявано в течение на много години.От тези мотиви някои са типични за породата,както холрол
за харцера,клокенде за малиноа,кастаньола флореос за тимбрадо.Следват някои ролади, флейтови мелодии с известно движение и необходимите високи мотиви,като клингел и
клингелрол при харцера,белен и белрол при малиноа,тимбре металико,каскаделео за тимбрадо.Въз основа на този преглед ние трябва да подготвим репертоара,като се ръководим от опита си - кои фрагменти на славеевата песен са достъпни
за канара.Трябва да се има предвид,че ние няма да подготвяме единичен певец,а едно ято канари,които ще се влияят един от друг в добрия и лошия смисъл.Мотивите от песента трябва да са достъпни за тези птици,за да може по качеството на изпълнение да бъдат оценявани,така постепенно ще се създаде и стандартната песен.Определените 13-14 мелодии,които ще се изпълняват от канарите едва тогава трябва да получат своето наименование,след което се оценяват според тяхната трудност.Всичко това е свързано с много години работа.Крайно време е да заговорим за наше родно местно канарче,стига сме рекламирали вносни птици.
В края на втората световна война,испанците създават национален комитет за “реставрация” на родното канарче.Били издирвани най-качествените птици от Каталуния,Кордова, Севиля, Астурия,Андалузия, Кастилия.Сега са създали “Експериментален център за
песента на испанското канарче тимбрадо”,където се събира информация и се доставят качествени птици чрез неговите членове.
Друг много важен въпрос, който искам да засегна е провеждането на певческите конкурси. Пълен хаос цари в тази област.Какво трябва да се направи?Градовете, които се занимават с певчески канари са София,Пловдив,Бургас,Стара Загора,Кюстендил.В тези градове до края на годината трябва да се проведат регионалните конкурси.Любителите от близките до
тези градове също трябва да участват там.Съответно към Пловдив се включват любители от Пазарджик Асеновград и др.Наградените с І, ІІ и ІІІ място от всеки град участват в националния конкурс, който трябва да се проведе през януари,на неутрално място-някой град в централна България,който може да подсигури необходимите условия.Убеден съм,че това ще създаде голяма радост за някое кметство.
Накрая искам да спомена няколко думи и за съдийството.Напоследък наблюдаваме, че всеки град,в който се провежда национален конкурс толерира своите участници.Или
казано с прости думи,конкурсът се провежда за някого.За себе си мога да кажа,че никога не съм се съобразявал с това кой стои зад птицата.Много пъти конкурси са печелили съвсем непознати хора.С това съм си навличал много врагове.От личен опит зная с какъв огромен труд се постига всеки резултат.Оценявам и тежкия режим,на който е подложена всяка птица до конкурса.Затова и компромиси в това отношение не трябва да се правят.
Всичко това е в областта на пожеланията.Просто използвам конкурсното начало на малиноа в България,за да изложа моите виждания по въпроса за създаването,развитието и утвърждаването на българското певческо канарче като отделна международно призната порода.

Няма коментари:

Публикуване на коментар